Contact    

Noutăţi / Internship VIAÞA - Te vrem la noi în echipã!
16 mai 2016

Naturã +
Aventurã +
Dezvoltare personalã +
Prieteni pentru totdeauna =
Internship VIAÞA!
Aplicã acum! Numai pentru membrii IMPACT!Fundaþia Noi Orizonturi selecteazã 4 membri IMPACT din România pentru un Internship în Tabãra VIAÞA.  Aplicã acum!

Internshipul VIAÞA e ºansa ta:

• Petreci între 2 și 3 sãptãmâni într-o echipã tânãrã, prietenoasã si distractivã;
• Te implici în organizarea activitãþilor din VIAÞA, una dintre cele mai bune tabere din România;
• Înveþi sã lucrezi în echipã, sã planifici activitãþi educative, sã organizezi evenimente distractiv-educative, sã coordonezi un grup, sã facilitezi metode de educaþie nonformalã ºi/sau de tip outdoor;
• Exersezi limba englezã;
• Obþii un Certificat care sã recunoascã experienþa ºi rezultatele  tale în cadrul internshipului.

Perioada de desfãºurare: 3 Iulie – 22 iulie și 7 august – 19 august  în serii sãptãmânale, de duminicã pânã vineri
Locul de desfãºurare: Staþiunea Straja, judeþul Hunedoara

Care sunt responsabilitãþile unui intern VIAÞA?

Activitãþi specifice programului de internship: întalniri de planificare ºi revizuire a planului personal de învãþare;
Activitãþi specifice taberei: primirea ºi însoþirea tinerilor veniþi în tabãrã, facilitarea de jocuri ºi alte activitãþi din tabãrã (drumeþii, orientare cu busola, escaladã etc.),  activitãþi de evaluare ºi planificare, raportarea activitãþilor zilnice ºi sãptãmânale, pregãtirea aspectelor administrative ºi logistice;

Cine poate aplica pentru stagiul de internship Tabãra VIAÞA:

• membrii IMPACT cu  vechime de cel puþin 4 luni în cadrul unui club IMPACT din România;
• membrii IMPACT cu vârsta cuprinsã între 15 ºi 20 de ani (împliniþi, sau în curs de împlinire pânã în 1 iulie 2016);
• membrii IMPACT trebuie sã fie disponibili sã participe în Tabãra VIAÞA cel puþin 2 sãptãmâni consecutive (în luna iulie sau august 2016);
• membrii IMPACT care au consimþãmântul pãrinþilor pentru a participa ca intern în cadrul Programului VIAÞA (cel puþin unul dintre pãrinþi, indiferent dacã au 18 ani împliniþi);
• membrii IMPACT care deþin competenþe minime de lucru în echipã, comunicare în limba englezã (nivel începãtor) ºi planificare;
• membrii IMPACT activi, dinamici, cu spirit de iniþiativã ºi entuziasm;
NU se pot înscrie în internship membrii IMPACT care au fost interni prin acest program de internship în ediþiile 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Se pot înscrie însã cei care au mai aplicat ºi nu au fost selectaþi în ediþiile precedente.

Condiþii de cazare ºi masã: Cazarea ºi masa pe tot parcursul programului de internship vor fi asigurate de Fundaþia Noi Orizonturi prin Programul Viaþa; menþionãm cã în weekend se asigurã doar cazarea într-una din facilitãþile de cazare ale Fundaþiei Noi Orizonturi, iar internul este responsabil de costurile de masã pe perioada weekend-ului. Recomandãm ca fiecare intern sã aibã ºi bani de buzunar.

Menþiune importantã: Fundaþia Noi Orizonturi îºi asumã responsabilitatea pentru cazare, masã ºi siguranþa participanþilor în cazul internilor selectaþi care au sub 18 ani cu condiþia ca aceºtia sã respecte  cu stricteþe toate regulile ºi normele stabilite în cadrul taberei. În cazul în care regulile de siguranþã au fost încãlcate Fundaþia Noi Orizonturi nu-ºi asumã rãspunderea pentru siguranþa participantului.

Aplicã acum pentru internship în VIAÞA:

• Completeazã formularul de candidaturã online ºi trimite scan/fotografie dupã Acordul Pãrinþilor semnat și o poza portret cu tine la adresa de e-mail: andrada_suciu@noi-orizonturi.ro pânã la data de 10 iunie 2016. Formularul de candidaturã online îl poþi accesa aici.
• Evaluarea formularelor primite se va face cu respectarea principiului confidenþialitãþii ºi al egalitãþii de ºanse. Formularele de candidaturã vor fi evaluate de membri ai echipei IMPACT ºi VIAÞA, dupã caz se vor cere recomandãri de la liderul IMPACT coordonator al aplicantului. Candidații cu cele mai bune aplicații vor avea si un interviu telefonic pentru finalizarea procesului de selecție.
• Pânã la data de 17 Iunie vor fi anunþaþi prin e-mail ºi telefon membrii IMPACT care au fost selectaþi pentru internship VIAÞA.

Pentru mai multe detalii contactaþi:
Andrada Suciu, Asistent Director Programul VIAÞA
Telefon: 0735 175 792
E-mail: andrada_suciu@noi-orizonturi.ro

Înapoi
Parteneri:
Parteneri media: