Contact    

Programul VIAŢA / Istoric

Povestea VIAÞA începe în 1999, când Dana ºi Brandi Bates pun bazele primei tabere de educaþie prin aventurã din România. Staþiunea Straja, jud. Hunedoara,nu a fost aleasã întâmplãtor pentru gãzduirea programului. Aflatã la o altitudine de aproape 1500 m, în Valea Jiului, este una dintre cele mai frumoase zone de vizitat din România. ÎnsãValea Jiului se numãrã ºi printre cele mai sãrace locuri din þarã, declinul industriei miniere în România ducând la un declin economic dramatic al zonei. De aceea, Tabãra VIAÞA îºi propune sã fie un ajutor în dezvoltarea acestei zone defavorizate.

ªi pentru ca experienþa VIAÞA sã poatã ajunge cãtre mai mulþi copii, din 2014 Tabãra se defãºoarã ºi în Bãile Tuºnad, jud. Harghita, un alt loc cunoscut pentru frumuseþea lui. Încã o noutate pentru program: 2013 a fost primul an în care am avut participanþi cu vârsta sub 7 ani, însoþiþi de pãrinþi. Iar iniþiativa s-a bucurat de succes, aratã evaluãrile pãrinþilor.

Între 1999 ºi 2005, Fundaþia Noi Orizonturi a oferit prin intermediul Taberei VIAÞA servicii educaþionale gratuite pentru aproape3.000 de tineri.Iar din 2006, programul este sustenabil financiar, funcþionând sub forma unei afaceri sociale. Astfel, anual, partenerii organizaþiei noastre aduc în Tabãrã peste 600 de tineri cu vârste 12 - 19 ani.

Peste 7.000 de copii ºi tineri au participat pânã în prezent la programul VIAÞA, tineri cu oportunitãþi reduse din întreaga þarã ºi inclusiv copii cu nevoi speciale.


Parteneri:
Parteneri media: