Contact    

Programul VIAŢA / Scop. Misiune. ValoriÎncă de la început, Tabăra VIAȚA s-a bazat pe un scop, o misiune și valori bine definite, care au în vedere dezvoltarea tinerilor și, în același timp, dezvoltarea comunităților din care ei fac parte. 

Scopul programului VIAȚA
Programul VIAȚA este un program de educație prin experiență/aventură al Fundației Noi Orizonturi și își propune să dezvolte competențe în rândul tinerilor pentru ca aceștia să devină cetățeni responsabili, de încredere, integri și perseverenți, capabili să contribuie la propria lor dezvoltare, astfel contribuind și la binele comun: bunăstarea comunității.

Misiunea programului VIAȚA
Dezvoltăm cetățeni activi și responsabili, dornici să se implice!

Valori promovate prin programul VIAȚA
  • Încredere: stimulăm tinerilor creșterea încrederii în sine și în ceilalți membri ai comunității;
  • Curaj: stimulăm tinerilor curajul de a se implica în propria dezvoltare, dar și a comunității;
  • Perseverență: dezvoltăm dorința și puterea tinerilor de a lupta pentru un scop personal sau de grup, capacitatea de a continua și a nu renunța chiar și atunci când este greu; stimulăm stăruița, statornicia în implicare, în acțiune, în convingeri;
  • Integritate: dezvoltăm capacitatea tinerilor de a fi integri; stimulăm cinstea și incoruptibilitatea;  stimulăm menținerea valorilor și principiilor pozitive;
  • Reponsabilitate: stimulăm tinerilor simțul responsabilității față de natură și mediul înconjurător; stimulăm capacitatea de a suporta consecințele propriilor acțiuni atât în viața personală cât și în cea a comunității din care fac parte;
  • Solidaritate: stimulăm acest sentiment care îi încurajează pe oameni să ofere sprijin celor care au nevoie de ajutor.
Parteneri:
Parteneri media: