Contact    

De ce să lucrezi la ViaţaÎn fiecare varã, poþi fi unul dintre facilitatorii Taberei VIAÞA! Aici, îi poþi învãþa pe copiii ºi tinerii participanþi o mulþime de lucruricare sã îi ajute apoi în viaþã. Vei lucra alãturi de oechipã cu experienþã în Educaþia prin Aventurã ºi cursuri de frânghii, o echipã profesionistã ºi distractivã formatã inclusiv din voluntari din SUA ºi Europa.

Înscrierile au loc anual, iar înainte de selecþia facilitatorilor Fundaþia Noi Orizonturi organizeazã cursul de „Animator centre de vacanþã”, acreditat ANC (Autoritatea Naþionalã pentru Calificãri). Acest curs te ajutã sãdobândeºti competenþe în domeniul activitãþilor specifice Educaþiei prin Aventurã ºi al animaþiei în cadrul unei tabere de tineri.

Din 1999, Programul VIAÞA a adunat peste 250 de facilitatori, iar peste 50 dintre aceºtia au participat la activitãþile Taberei pentru cel puþin 2 ani.
Dupã ce trãiesc experienþa VIAÞA, bunã parte dintre facilitatori continuã sã fie activi ca voluntari în programul IMPACT al Fundaþiei Noi Orizonturi ori devin voluntari sau angajaþi în cadrul altor ONG-uri.- Pãreri ale facilitatorilor 1 - Anca Anastasiu
„Pentru mine Tabãra Viața a însemnat cea mai bunã oportunitate sã mã maturizez, sã vãd lumea și din altã perspectivã și sã învãț lucruri noi.

În afara faptului cã am avut de învãțat despre și de la fiecare persoanã care mi-a fost participant, am învãțat o mulțime de lucruri despre mine: m-am fãcut mai responsabilã, mai motivatã în munca mea de la IMPACT, m-a motivat sã învãț mai mult și surprinzãtor poate m-a deschis cãtre mai multã lecturã.Pot spune cã unul dintre participanții mei a fost cel care m-a motivat sã mã apuc de citit Dostoievski. Poate cã dacã nu aș fi fost în tabãrã nu aș fi început sã citesc acest scriitor. De asemenea, am cunoscut oameni minunați și mi-a fãcut foarte bine sã fiu înconjuratã de “Cei mai de treabã oameni din lume”. Cred cã acum mã gândesc mai mult înainte de a face ceva și mã simt mai sigurã pe mine. Tabãra Viața îți schimba cu siguranțã viața!"

Anca Anastasiu, facilitator VIAÞA, lider IMPACT, Fundaþia  Noi Orizonturi- Pãreri ale facilitatorilor 2 - Camelia Acatrinei
„ªi zic eu cã totul a început când, din întâmplare, am vãzut câteva poze din tabãra Viaþa 2007. Din acel moment mã tot gândeam ce ar trebui sã fac ca sã ajung ºi eu lider, cum ar trebui sã arate aplicaþia, ce sã scriu în ea, ºi totodatã veneau ºi întrebãrile „Oare merit? Cu ce pot contribui?”. ªi iatã cã dupã 2 sãptãmâni de stat cu sufletul  la gurã primesc confirmarea... ºi dupã alte câteva zile, care au trecut ºi mai greu, m-am trezit în inima munþilor, la vreo 1400 m altitudine, înconjuratã de <<cei mai de treabã oameni pe care i-am întâlnit ºi-i voi întâlni vreodatã>>. ªi acum, dupã ce am trãit fel de fel de experienþe, mã întreb ce a însemnat pentru mine aceastã Tabãrã ºi cum ar fi fost dacã nu aº fi ajuns la VIAÞA. Cred cã, în primul rând, am reuºit sã mã cunosc mai bine pe mine însãmi.

Mi-am descoperit alte puncte forte ºi slãbiciuni înafarã de cele pe care le cunoºteam deja, am aflat cum reacþionez în anumite situaþii limitã, am realizat cã sunt în stare sã am grijã de 15 copii timp de aproape o sãptãmânã, mi-am dat seama încã o datã cã sunt optimistã, cã lupt pentru a-mi atinge scopurile ºi cã nimic nu e imposibil. Tot la VIAÞA am gãsit persoane de la care am avut multe de învãþat, adevãrate modele demne de urmat, am întâlnit copii care, în ciuda problemelor pe care le au acasã, se bucurã de ceea ce viaþa le oferã ºi îºi pãstreazã un zâmbet pe buze. ªi am ajuns astfel sã apreciez mai mult ceea ce am.

Tabãra VIAÞA a fost pentru mine un amestec de bucurii ºi speranþe, provocãri, momente în care m-am simþit în al nouãlea cer doar pentru ca un anumit copil ºi-a depãºit frica ºi a reuºit sã facã un element. Îmi dau seama cã Tabãra VIAÞA m-a ajutat sã mã dezvolt ca persoanã, sã capãt experienþã ºi mai multã încredere în propriile forþe ºi cã orice altã tabãrã la care aº fi avut ocazia sã particip pe perioada verii nu ar fi avut acelaºi impact asupra mea."
Camelia Acatrinei, facilitator Tabãra VIAÞA
Contactează-neDacă vrei să lucrezi alături de noi, completează formularul de mai jos:

Nume:
Prenume:
Adresa:
Telefon:
Email:
Observaţii/comentarii:
Cod de securitate: Pentru a trimite mesajul copiaţi codul.
Parteneri:
Parteneri media: