Contact    

Întrebări frecvente


- Care este diferența dintre un Curs de Frânghii și un Parc de aventurã?
Elementele cursului de frânghii la înãlțime sunt montate pe copaci, folosindu-se cabluri de oțel, și diferite platforme și sisteme de scripeți. Astfel, la prima vedere, este greu de stabilit care este diferența dintre un curs de frânghii și un parc de aventurã. 
Diferențele esențiale au la bazã urmãtoarele aspecte:
 • Scopul: spre deosebire de Parcurile de Aventurã, în care principalul scop este recreerea disctracția, elementele cursului de frânghii au fost dezvoltate cu scop educațional, bazat pe principiile educației prin aventurã: fiecare element al cursului de frânghii are obiective de învãțare clar stabilite. Cursul de frânghii este o succesiune de activitãþi astfel concepute încât sã provoace trãiri foarte intense participanþiilor, într-o perioadã scurtã de timp. Programul este structurat într-o succesiune de activitãþi ºi provocãri de la simplu la complex, de la joasã la înnãlþime. În urma parcurgerii acestor activitãþi, participanþii descoperã ºi adoptã norme ºi valori pentru a trece cu succes la urmãtoarele activitãþi, iar mai târziu în viaþa de zi cu zi. Tot acest proces are la bazã metodologia educaþiei prin experienþã una dintre cele mai eficiente metode educaþionale. Bineînþeles, toate aceste activitãþi se desfãºoarã într-un mediu distractiv și parcurgerea fiecãrui element este urmatã de o discuție de evaluare (debrief) în cadrul cãruia participanții identificã pe baza experienței trãite valorile și abilitãțile de viațã necesare în situații din viața de zi cu zi.  
 • Aranjarea în spațiu: de obicei în Parcurile de aventurã existã trasee cu diferite grade de dificultate, combinând mai multe elemente. Cursul de frânghii este compus din elemente independente, neexistând un traseu predefinit.
 • Siguranța participanților: în Parcurile de aventurã participanții parcurg traseele predefinite folosind un sistem de auto-asigurare (self-belay) și echipament specific (ham, cascã de protecție, scripeți, carabinere). Elementele din cadrul cursului de frânghii presupun utilizarea de echipament specific (hamuri, cascã de protecție, carabiniere și corzi), diferența esențialã fiind modul de asigurare al participanților, acesta fiind realizatã prin metoda de asigurare asistatã de cãtre personal calificat în acest sens (facilitatori).
 • Concentrarea pe trãiriile ºi emoþiile participanþiilor ºi nu pe parcurgerea traseului. Confortul emoþional este foarte important la cursurile de frânghii. La la fel de importantã este ºi menþinerea unui nivel de provocare pentru toþi membrii grupului. În acest sens au fost dezvoltate trei concepte de cãtre Project Adventure, concepte pe care noi le folosim în programul VIAȚA: Contract de valori; Provocare prin alegere; Redefinrea succesului.- Ce valori și abilitãți de viațã dezvoltã VIAȚA?
Activitãțile VIAȚA se bazeazã pe o metodologie recunoscutã, ce a început sã fie dezvoltatã în urmã cu aproape 100 de ani: cea a educației prin aventurã. 

Cu fiecare element VIAȚA, participanții ies din zona lor de confort și intrã în zona de provocare, în care nivelul de concentrare și cel de asimilare a lucrurilor noi sunt foarte ridicate. Așa reușim sã dezvoltãm: 
7 valori: 
 • respect
 • compasiune
 • încredere interpersonalã
 • perseverențã
 • solidaritate
 • curaj
 • toleranțã
7 abilitãți de viațã: 
 • lucrul în echipã
 • comunicarea
 • negocierea
 • rezolvarea conflictelor
 • luarea deciziilor
 • gândirea criticã
 • planificarea timpului și a resurselor


- Ce este politica Zero accidente
În Tabãra VIAÞA, avem grijã ca toate activitãþile sã se desfãºoare întotdeauna în siguranþã. Ne bazãm pe politica „0 accidente” pentru cã siguranþa copiilor ºi a tinerilor care vin aici este prioritatea noastrã numãrul 1.

Fiecare element a fost construit liderii în domeniu Project Adventure, SUA, astfel încât sã fie evitate orice posibile accidente. Iar pentru fiecare element existã cel puþin un facilitator VIAÞA care prezintã activitatea, regulile ºi este alãturi de participanþi din momentul începerii procesului de învãþare ºi pânã la finalizarea activitãþii.

Pânã în prezent, niciunul dintre cei peste 7.000 de participanþi la Tabãra VIAÞA nu a avut vreun accident serios. Toate situaþiile întâmpinate au fost tratate cu maximum de profesionalism ºi seriozitate, chiar dacã a fost vorba de o banalã rãcealã, entorse, luxaþii sau stãri de obosealã.


- Unde pot suna pentru a lua legãtura cu un participant din tabãrã?
VIAÞA Straja
Ilie Popescu
Director de program
Email: ilie_popescu@noi-orizonturi.ro
Mobil: 0721 213 883

VIAÞA Tuºnad
Butyka Loránd
E-mail: lorand_butyka@noi-orizonturi.ro
Mobil: 0746 150 845- Care este programul zilnic de activitãþi?
Cursuri de frânghii, escaladã, drumeþii, ateliere creative! Activitãþi câte ºi mai câte, planificate cu grijã! Programul Taberei a fost adaptat ºi diversificat pe baza a 15 ani de experienþã ºi include atât activitãþi de zi, cât ºi de searã.

Programul VIAÞA Straja este disponibil aici.
Programul VIAÞA Tuºnad te aºteaptã aici.

În funcție de specificul grupurilor programul poate fi adaptat.


- Existã un cadru medical, în caz de urgenþã?
Atât în cadrul Taberei de la Straja, cât ºi pentru cea de la Tuºnad, existã o asistentã medicalã care supravegheazã starea de sãnãtate a copiilor, un contract cu Crucea Roºie Lupeni, precum ºi un contact permanent cu un medic de specialitate ºi cu spitalul din municipiul Lupeni. Mai mult, la sosisea în Tabãrã toþi participanþii sunt examinaþi de cãtre un medic.

În plus, personalul VIAÞA este gata sã ofere oricând primul ajutor, fiind pregãtit în cadrul unui curs de prim ajutor organizat de Crucea Roºie. ªi ne bazãm întotdeauna pe politica noastrã de „0 accidente”, pe care fiecare membru al echipei o respectã.


- Fetele ºi bãieþii vor fi cazaþi separat?
Bineînþeles, în funcþie de vârstã, sex ºi preferinþe personale – doar atunci când se insistã pe acest aspect. Noi încurajãm solicalizarea ºi cunoaºterea de noi prieteni. La fiecare etaj, este cel puþin un angajat care supravegheazã participanþii pe perioada nopþii.

- Câþi bani trebuie sã-ºi aducã în tabãrã copilul?
Copilul îºi poate aduce o sumã micã de bani pentru suveniruri, amintiri sau alte lucruri pe care ºi le poate cumpãra din magazinele aflate în apropierea locurilor de cazare ºi masã.

- Puteþi pregãti masã specialã pentru copilul meu?
Sigur cã da! În situaþia în care copilul dumneavoastrã urmeazã un anume regim alimentar (restricþii alimentare, alergii etc.) vã rugãm sã ne informaþi în prealabil ºi vã asigurãm cã vom þine cont cu stricteþe de observaþiile dumneavoastrã. De exemplu, în Tabãrã au venit copii cu alergii la diverse alimente, vegetarieni sau care din motive religioase aveau nevoie de un meniu special. Fãrã niciun fel de problemã, se poate asigura un meniu special, în funcþie de caz.

- Ce fel de mâncare serviþi?
Mâncarea este sãnãtoasã, echilibratã energetic, conþine alimente ºi feluri de mâncare pentru toate gusturile, perfect adaptate cerinþelor unui copil care face multã miºcare.- Ce avize deþineþi?
Fundaþia Noi Orizonturi are menþionatã în statut organizarea de tabere ºi programe care au la bazã educaþia prin experienþã. Personalul este calificat pentru a lucra cu tinerii: curs de calificare COR Animator Centre de Vacanþã, iar instructorii sunt calificaþi pentru a coordona ateliere de educaþie prin aventurã sau escaladã.

Locaþiile de masã ºi cazare sunt subcontractate (Cabana Montana*** ºi Montana2*** din Straja) ºi deþin toate avizele necesare funcþionãrii ºi sunt trecute la categoria trei stele. În cazul în care doriþi, vã putem trimite copii ale avizelor sau puteþi vizualiza condiþiile de masã ºi cazare apãsând aici.


- Câþi copii au fost în Tabãra VIAȚA pânã acum?
Pânã în prezent, în baza noastrã de date sunt peste 7.000 de tineri – în general liceeni, dar ºi elevi de ºcoalã generalã ºi chiar preºcolari. Pentru noi, cea mai mare satisfacþie este sã-i putem vedea pe aceºti tineri cum au mai multã încredere în ei ºi în ceilalþi, îºi dezvoltã curajul ºi abilitãþile de comunicare. Mai mult, devin cetãþeni activi, interesaþi de propria dezvoltare, dar ºi de comunitatea din care fac parte. Cei mai mulþi dintre participanþi revin în taberele noastre chiar anual. 


- De când organizaþi tabere pentru copii?
Din luna iunie 1999, organizãm an de an tabere de varã, în staþiunea Straja, masivul Vâlcan, jud. Hunedoara. În 2014, programul a fost lansat ºi în staþiunea Bãile Tuºnad, Harghita.


- Ce trebuie sã conþinã bagajul pentru tabãrã?
Fie cã este vorba de o tabãrã de varã, toamnã sau iarnã, bagajul trebuie sã includã articole de îmbrãcãminte ºi de igienã corporalã, ºi, dupã caz, diferite articole de uz personal ale copilului (cartea preferatã, aparat foto etc.).

Indiferent de anotimp, din bagajul copilului dvs. nu trebuie sã lipseascã:
 • Rucsac mediu pentru excursii (de purtat în spate);
 • 1 pereche pantofi sport
 • 1 trening sau 1 pereche pantaloni lungi + 1 bluzã cu mânecã lungã;
 • 1 pelerinã de ploaie sau hanorac;
 • Pijama;
 • Periuþa de dinþi;
 • 1 tricou, 1 pereche ºosete, 1 pereche lenjerie de corp – pentru fiecare zi a taberei.
 • 1 pereche boncanci (de drumeție, de preferabil care sã acopere gleznele; majoritatea activitãților se vor desfãșura în naturã, de aceea este importantã sã aibã o pereche bunã și confortabilã de bocanci)
Spunem NU hotãrât:
 • bagajelor în exces;
 • alimentelor ºi dulciurilor de acasã;
 • obiectelor valoroase, de tipul bijuteriilor;
 • þigãrilor ºi bãuturilor alcoolice.- Ce fel de acte va trebui sã avem la sosirea în tabãrã?
La sosirea în tabãrã fiecare participant va trebui sã deþinã urmãtoarele acte:
 1. Formularul de înscriere completat de pãrinþi sau tutore (dupã caz)
 2. Copie act identitate pentru participant, dar ºi pentru persoana care a completat formularul de înscriere.
 3. Adeverinþã medicalã eliberatã de medic (laborator, medic de familie etc.) din care sã reiasã starea de sãnãtate a participantului. Adeverinþa trebuie sã fie eliberatã într-o perioadã de maximum 30 zile înainte de sosirea în Tabãrã.Parteneri:
Parteneri media: