Contact    

Programul VIAŢACe este Tabãra VIAÞA?
Tabãra VIAÞA are o istorie de aproape 15 ani, fiind prima tabãrã de aventurã din România.Te poþi gândi la acest program al Fundaþiei Noi Orizonturi ca la o ºcoalã de varã, în care copii ºi adolescenþi învaþã prin activitãþi distractive sã fie mai comunicativi ºi responsabili, mai încrezãtori în ei înºisi ºi în ceilalþi, mai atenþi la problemele din comunitate ºi protejarea mediului.
Pânã acum, Tabãra VIAÞA a ajutat la dezvoltarea personalã a peste 7.000 de copii ºi adolescenþi.

Ce se întâmplã aici?

Tabãra VIAÞA se desfãºoarã pe durata verii în Straja (jud. Hunedoara) ºi Bãile Tuºnad (jud. Harghita) sub forma unei tabere de educație prin aventurã cu durata de 6 zile și 5 nopți. Programele scurte concepute de aceeași echipã VIAȚA au loc pe toatã durata anului. 

Aici, participanþii au parte de cursuri de frânghii, escaladã, drumeþii, orientare turisticã, jocuri ºi concursuri sau ateliere de arts&crafts. ªi pentru toate acestea sunt folosite cele mai bune echipamente în domeniu. Mai mult, programul deþine singurul Curs de Frânghii din România construit de lideri mondiali în domeniu: Project Adventure, SUA!, cu o experiențã de peste 40 de ani.

Programul VIAȚA este special construit astfel încât sã dezvolte: 
7 valori: 
 • respect
 • compasiune
 • încredere interpersonalã
 • perseverențã
 • solidaritate
 • curaj
 • toleranțã
7 abilitãți de viațã: 
 • lucrul în echipã
 • comunicarea
 • negocierea
 • rezolvarea conflictelor
 • luarea deciziilor
 • gândirea criticã
 • planificarea timpului și a resurselor
Pot veni ºi eu?
Experienþa VIAÞA a fost creatã pentru adolescenþi cu vârste între 12 – 19 ani, dar avem ºi programe special realizate pentru copii cu vârste mai mici ºi pãrinþii lor. Echipa de facilitatori VIAÞA, mereu alãturi de participanþi, este formatã din profesioniºti bine pregãtiþi, devotaþi, inventivi ºi distractivi. ªi în fiecare an, voluntari din Statele Unite ºi Europa se alãturã echipei, ceea ce le oferã participanþilor ocazia sã practice limba englezã sau chiar ºi alte limbi de circulaþie internaþionalã.

Fiecare activitate este conceputã astfel încât sã depãºeascã aºteptãrile participanþilor. Unicitatea programului este datã de spectaculozitatea ºi diversitatea exerciþiilor practicate, de atmosfera creatã aici, de discuþiile purtate dupã fiecare activitate. În cadrul lor, accentul se pune pe tranfer: pe modul în care copiii ºi tinerii pot folosi ce au învãþat în tabãrã în viaþa lor de zi cu zi.

Mai mult!
Ce mai trebuie de ºtiut despre Tabãra VIAÞA: este o afacere socialã, ceea ce înseamnã cã 25% din profitul obþinut este destinat autosusþinerii Taberei, în timp ce 75% din acesta merge cãtre programul IMPACT al Fundaþiei Noi Orizonturi – reþea de cluburi prin care tinerii ajutã comunitatea prin proiecte realizate chiar de ei.

Îþi place ideea? Intrã aici pentru a vedea ofertele noastre pentru VIAÞA Straja ºi VIAÞA Tuºnad!

Parteneri:
Parteneri media: