Contact    

Programul VIAŢA / Straja


În inima Masivului Vâlcan, în zona Vãii Jiului, staþiunea Straja te aºteaptã cu peisaje de poveste la aproape 20 de km de oraºul Petroºani ºi 7 km de Lupeni. Complexul turistic în care sunt cazaþi participanþii la Tabãra VIAÞA se aflã la o altitudine de 1380 m, în timp ce vârful Straja are înãlþimea de 1445 m.

Sunt multe locuri cu istorie ce pot fi admirate aici, dar te lãsãm pe tine sã descoperi frumuseþile Strajei, aºa cã amintim doar douã dintre ele: Crucea Eroilor, un monument impresionant construit în memoria soldaþilor Primului Rãzboi Mondial ºi Schitul Straja, un lãcaº la care se poate ajunge printr-un tunel de 50 m lungime, pictat cu atenþie, în întregime, cu scene din Vechiul ºi Noul Testament.

În Tabãra VIAÞA, care se organizeazã deja de 15 ani în Straja, te vei putea bucura de toate acestea! Vezi oferta noastrã!


Parteneri:
Parteneri media: