Contact    

Programul VIAŢA / Straja / Activităţi


În tot ceea ce facem în Tabãra VIAÞA, ne bazãm pe politica „0 accidente”, iar siguranþa copiilor ºi a tinerilor este prioritate pentru noi. Pânã în prezent, am avut peste 7.000 de participanþi ºi recordul de siguranþã nu a fost doborât. 

VIAÞA foloseºte un design de activitãþi ºi o curriculã care au fost dezvoltate ºi îmbunãtãþite de-a lungul mai multor decenii de cãtre experþi în educaþie prin aventurã. Elementele cursului au fost construite în acord cu standardele impuse de ACCT (Association for Challenge Course Tehnology) de Rich Klanscieck, cel mai bun inginer în domeniul cursurilor de frânghii din cadrul organizaþiei Project Adventure, SUA. Cursul este foarte bine structurat ºi în ce priveºte etapizarea activitãþilor. 

Programul VIAÞA reuºeste sã creeze un mediu sigur din punct de vedere fizic ºi emoþional. Astfel, oferã participanþilor sentimentul de încredere de sine ºi în ceilalþi, ce îi pregãtește pentru provocãrile din cadrul ºi din afara cursului. Fiecare activitate este urmatã de o discuþie, care ajutã participanþii sã reflecteze asupra lucrurilor pe care le-au învãþat. 

Elementele activitãþilor din VIAÞA Straja sunt grupate în:


Curs de Frânghii la Înãlþime | Curs de Frânghii la Joasã Înãlþime | Curs de escaladã | Excursie | Cursul de orientare turisticã | Atelier de arts&crafts – Proiect de serviciu în folosul comunitãþii | Foc de tabãrã | Carnaval | Jocuri și concursuri |
  • Curs de escaladã    La cursul de cãþãrare pe stâncã îþi vei descoperi talentul de alpinist, alãturi de membrii echipei VIAÞA, care-þi sunt mereu alãturi. Stânca este special amenajatã pentru a fi cuceritã de tine, iar cei 20 de metri de abia aºteaptã sã fie escaladaþi! 

    Vei afla ce înseamnã perseverenþa ºi responsabilitatea, prieteni de nãdejde în drumul spre succes. Odatã ajuns sus, vei învãþa ºi coborârea sigurã a stâncii. 


Parteneri:
Parteneri media: