Contact    

Programul VIAŢA / Straja / Activităţi


În tot ceea ce facem în Tabãra VIAÞA, ne bazãm pe politica „0 accidente”, iar siguranþa copiilor ºi a tinerilor este prioritate pentru noi. Pânã în prezent, am avut peste 7.000 de participanþi ºi recordul de siguranþã nu a fost doborât. 

VIAÞA foloseºte un design de activitãþi ºi o curriculã care au fost dezvoltate ºi îmbunãtãþite de-a lungul mai multor decenii de cãtre experþi în educaþie prin aventurã. Elementele cursului au fost construite în acord cu standardele impuse de ACCT (Association for Challenge Course Tehnology) de Rich Klanscieck, cel mai bun inginer în domeniul cursurilor de frânghii din cadrul organizaþiei Project Adventure, SUA. Cursul este foarte bine structurat ºi în ce priveºte etapizarea activitãþilor. 

Programul VIAÞA reuºeste sã creeze un mediu sigur din punct de vedere fizic ºi emoþional. Astfel, oferã participanþilor sentimentul de încredere de sine ºi în ceilalþi, ce îi pregãtește pentru provocãrile din cadrul ºi din afara cursului. Fiecare activitate este urmatã de o discuþie, care ajutã participanþii sã reflecteze asupra lucrurilor pe care le-au învãþat. 

Elementele activitãþilor din VIAÞA Straja sunt grupate în:


Curs de Frânghii la Înãlþime | Curs de Frânghii la Joasã Înãlþime | Curs de escaladã | Excursie | Cursul de orientare turisticã | Atelier de arts&crafts – Proiect de serviciu în folosul comunitãþii | Foc de tabãrã | Carnaval | Jocuri și concursuri |
 • SÃRITURA PE PLATFORME  Este un element la o înãlþime de 8 – 10 metri, care te va provoca spre noi limite ºi te va ajuta sã devii mai curajos! Nu este o activitate dificilã, din punct de vedere fizic, dar datoritã înãlþimii "Sãritura pe Platforme" este unul dintre cele mai dificile elemente ale acestui curs de frânghii. Participantul va sãri de pe o platforma pe cealaltã, ele fiind situate la o distanþã de 1,50 m între ele, dar la o înãlþime de aproape 10 metri!

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Cunoaºterea conceptului de Provocare prin Alegere
  - Cunoaºterea conceptului de Redefinire a Succesului
  - Vor experimenta valoarea moralã Curaj
  - Vor avea oportunitatea sã îºi dezvolte curajul
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã ale acestei activitãþi • TRECÃTOAREA „X”  Este cel mai nou dintre elementele cursului de frânghii la înãlþime și se aseamãnã foarte mult cu „Mersul pe cablu la înãlþime”, doar cã de data aceasta participanþii pornesc traversarea din sensuri opuse, urmând sã treacã unul pe lângã celalalt la mijlocul distanþei dintre cei doi copaci. Elementul este compus dintr-un cablu suspendat între doi copaci, pe o lungime de 10 m, la o înãlþime de 12 m.


  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Cunoaºterea conceptului de Provocare prin Alegere
  - Cunoaºterea conceptului de Redefinire a Succesului
  - Oportunitatea sã îºi dezvolte curajul
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã ale acestei activitãþi • CENTRIPETUL  Acest element poate fi antrenamentul pentru cãþãrarea pe stâncã, pentru cã implicã destul de mult efort fizic. În acelaºi timp, te va ajuta sã ai mai multã încredere în tine! „Centripetul” este alcãtuit din trei grinzi de lemn în care sunt bãtute scoabe din loc în loc, aºezate perpendicular faþã de sol, la o distanþã de un metru faþã de acesta. Elementul se întinde pe o înãlțime de 14 metri.

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Cunoaºterea conceptului de Provocare prin Alegere
  - Cunoaºterea conceptului de Redefinire a Succesului
  - Oportunitatea sã îºi dezvolte curajul
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã ale acestei activitãþi • MERSUL PE CABLU LA ÎNÃLȚIME  Frica poate fi învinsã! ªi te vei convinge de asta experimentând elementul High Mohawk Walk sau Mersul pe Cablu la Înãlþime. În echipe de câte doi, el implicã traversarea unui cablu cu o lungime de 30 m, suspendat între doi copaci, la o înãlþime de 10 m! Þine minte aceste cuvinte cheie: munca în echipã ºi curajul! Sunt esenþiale pentru a reuºi traversarea. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Cunoaºterea conceptului de Provocare prin Alegere
  - Cunoaºterea conceptului de Redefinire a Succesului
  - Oportunitatea sã îºi dezvolte curajul
  - Ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaºte importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã ale acestei activitãþi • SÃRITURA ACROBATULUI  Dacã nu ai fãcut sãrituri la trapez sau acrobaþii pânã acum, acum ai ocazia sã încerci! „Sãritura acrobatului” are loc pe o platformã situatã la o înãlþime de 12 m. Este una dintre cele mai mari provocãri ale cursului de frânghii, dar te ajutã sã faci mari progrese în ce priveºte curajul ºi depãºirea limitelor personale. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Cunoaºterea conceptului de Provocare prin Alegere
  - Cunoaºterea conceptului de Redefinire a Succesului
  - Oportunitatea sã îºi dezvolte curajul
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaºte importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã ale acestei activitãþi • VEVERIȚA ZBURÃTOARE  Fiecare participant va fi ridicat de grup, printr-un sistem de scripeþi, la o înãlþime de 13 m. Timpul de ridicare este foarte scurt, încât vei avea impresia cã ai fãcut de fapt un salt de „Veveriþã zburãtoare” – de aici ºi numele elementului. Este unul dintre cele mai iubite ºi distractive elemente, o activitate foarte distractivã pe care o includem în activitãþile care îºi propun dezvoltarea încrederii. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Cunoaºterea conceptului de Provocare prin Alegere
  - Cunoaºterea conceptului de Redefinire a Succesului
  - Oportunitatea sã îºi dezvolte curajul
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaºte importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã ale acestei activitãþi • SCARA LUI IACOB  În grupuri de câte trei, participanþii se vor cãþãra pe o scarã din bârne de lemn ºi cabluri de oþel, lungã de 15 m. „Scara lui Iacob” are doar douã puncte de sprijin ºi nu atinge solul, de aceea va avea o miºcare de balans continuu, iar distanþa dintre trepte creºte pe mãsurã ce participanþii urcã scara. Este unul dintre cele mai dificile elemente ale cursului de frânghii la înãlþime, dar este o activitate idealã pentru cultivarea valorii de muncã în echipã în sufletele participanþilor. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Cunoaºterea conceptului de Provocare prin Alegere
  - Cunoaºterea conceptului de Redefinire a Succesului
  - Vor experimenta munca în echipã
  - Oportunitatea sã îºi dezvolte curajul
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã ale acestei activitãþi • MERSUL PISICII  La fel ca descurcãreaþa pisicã, vei putea traversa trunchiul de copac suspendat în plan orizontal, la o înãlþime de 12 m! Este un element care ajutã foarte mult dezvoltarea curajului ºi a încrederii în cei din jur ºi în forþele proprii. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi: 
  - Înþelegerea conceptului de Provocare prin Alegere
  - Oportunitatea sã îºi dezvolte curajul
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã ale acestei activitãþi


Parteneri:
Parteneri media: