Contact    

Programul VIAŢA / Straja / Activităţi


În tot ceea ce facem în Tabãra VIAÞA, ne bazãm pe politica „0 accidente”, iar siguranþa copiilor ºi a tinerilor este prioritate pentru noi. Pânã în prezent, am avut peste 7.000 de participanþi ºi recordul de siguranþã nu a fost doborât. 

VIAÞA foloseºte un design de activitãþi ºi o curriculã care au fost dezvoltate ºi îmbunãtãþite de-a lungul mai multor decenii de cãtre experþi în educaþie prin aventurã. Elementele cursului au fost construite în acord cu standardele impuse de ACCT (Association for Challenge Course Tehnology) de Rich Klanscieck, cel mai bun inginer în domeniul cursurilor de frânghii din cadrul organizaþiei Project Adventure, SUA. Cursul este foarte bine structurat ºi în ce priveºte etapizarea activitãþilor. 

Programul VIAÞA reuºeste sã creeze un mediu sigur din punct de vedere fizic ºi emoþional. Astfel, oferã participanþilor sentimentul de încredere de sine ºi în ceilalþi, ce îi pregãtește pentru provocãrile din cadrul ºi din afara cursului. Fiecare activitate este urmatã de o discuþie, care ajutã participanþii sã reflecteze asupra lucrurilor pe care le-au învãþat. 

Elementele activitãþilor din VIAÞA Straja sunt grupate în:


Curs de Frânghii la Înãlþime | Curs de Frânghii la Joasã Înãlþime | Curs de escaladã | Excursie | Cursul de orientare turisticã | Atelier de arts&crafts – Proiect de serviciu în folosul comunitãþii | Foc de tabãrã | Carnaval | Jocuri și concursuri |
 • MERSUL PE CABLU LA JOASÃ ÎNÃLȚIME  Distractiv, deºi îndeajuns de dificil, este unul dintre elementele de bazã ale cursului de frânghii. Elementul este compus din cinci secþiuni de cablu, întins între copaci la o distanþã de 50 de cm deasupra solului. Distanþa dintre copaci este de aproximativ 5 – 6 m, iar fiecare secþiune este o nouã provocare pentru grup! 

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Familiarizarea cu rolul coordonãrii în cadrul activitãților de grup
  - Vor înțelege rolul comunicãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Ocazia de a-și cunoaște abilitãțiile personale în ceea ce privește munca în echipã (comunicare, leadership, socializare)
  - Vor cunoaște importanța planificãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã pentru aceastã activitate • TRECÃTOAREA NITRO  O activitate foarte energizantã pentru grup! Elementul este compus dintr-o frânghie aflatã la 30 cm faþã de sol, în plan vertical, ºi o platformã situatã la 10 m de locul în care grupul îºi începe activitatea. Suprafaþa dintre acestea nu poate fi atinsã de participanþi! De aceea, o frânghie îi va ajuta pe participanþi sã treacã aceastã probã. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi: 
  - Familiarizarea cu rolul coordonãrii în cadrul activitãților de grup
  - Vor înțelege rolul comunicãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Ocazia de a-și cunoaște abilitãțiile personale în ceea ce privește munca în echipã (comunicare, leadership, socializare)
  - Vor cunoaște importanța planificãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã pentru aceastã activitate • PÂNZA DE PÃIANJEN  La fel ca pentru toate celelalte elemente de joasã înãlþime, ºi aici ne întâlnim cu rezolvarea unei probleme de cãtre grup. Elementul se prezintã sub forma unei „pânze de pãianjen”, suspendatã între doi copaci. Distractivã ºi energizantã, activitatea ajutã la întãrirea legãturilor existente între membrii echipei, la îmbunãtãþirea comunicãrii în mijlocul grupului ºi a abilitãþilor de lucru în echipã. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Familiarizarea cu rolul coordonãrii în cadrul activitãților de grup
  - Vor înțelege rolul comunicãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Ocazia de a-și cunoaște abilitãțiile personale în ceea ce privește munca în echipã (comunicare, leadership, socializare)
  - Vor cunoaște importanța planificãrii în cadrul activitãþilor de grup • BUȘTEANUL  Este una dintre activitãþile de început ºi are rolul de a „introduce” participanþii în ceea ce înseamnã un curs de educaþie prin aventurã. Este un foarte bun exerciþiu de comunicare pentru grup, pentru cã implicã rezolvarea unei probleme în echipã. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Familiarizarea cu rolul coordonãrii în cadrul activitãților de grup
  - Vor înțelege rolul comunicãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Ocazia de a-și cunoaște abilitãțiile personale în ceea ce privește munca în echipã (comunicare, leadership, socializare)
  - Vor cunoaște importanța planificãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã pentru aceastã activitate • LABIRINTUL  Spre deosebire de majoritatea activitãþilor de la cursul de frânghii la joasã înãlþime, aceasta nu implicã un efort fizic sporit din partea participanþilor. Labirintul este uºor de construit! Cu doar 50 m de cordelinã ºi puþinã imaginaþie veþi avea un traseu distractiv ºi plin de provocãri! Este o activitate care implicã rezolvarea unei probleme, doar cã de data aceasta sarcina nu este neapãrat a grupului, ci poate fi realizatã de fiecare participant în parte. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Familiarizarea cu rolul coordonãrii în cadrul activitãților de grup
  - Vor înțelege rolul comunicãrii în cadrul activitãþilorde grup
  - Ocazia de a-și cunoaște abilitãțiile personale în ceea ce privește munca în echipã (comunicare, leadership, socializare)
  - Vor avea ocazia sã experimenteze felul în care obiectivele echipei interacționeazã cu obiectivele personale 
  - Vor cunoaște importanța planificãrii în cadrul activitãților de grup
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã pentru aceastã activitate • CÃZÃTURA DE ÎNCREDERE  Este o senzaþie minunatã sã fii prins de toþi ceilalþi atunci când cazi! Cãzãtura de Încredere este una dintre cele mai importante activitãþi ale cursului de frânghii, care creeazã o conexiune puternicã între participanþi. De aceea se aflã printre primele activitãþi de care te poþi bucura în Tabãra VIAÞA.

  Se desfãºoarã în 3 etape, ultima fiind adevãrata Cãzãturã de Încredere, þinând cont de gradul de risc pe care activitatea îl implicã. Iatã, în câteva cuvinte, cum are loc totul:
  1. În primã fazã, grupul ia poziþia asiguratorului, picioare în semi-fandare ºi mâinile întinse la nivelul umerilor celui care cade. Dupã ce totul este pregãtit ºi verificat, cel care cade primeºte rãspuns pozitiv la întrebarea „Pot sã cad?”. ªi prima „cãzãturã” se întâmplã! 

  2. În cea de-a doua etapã, fiecare participant este ridicat de grup ºi lãsat încet pe pãmânt. 

  3. Fiecare participant urcã pe buturuga de unde, cu încredere, se lasã spre înapoi pentru a fi prins de colegii din grup. Grupul prinde de fiecare datã participantul, din poziþia asiguratorului – de aceastã datã cu mâinile întinse în plan orizontal. Grupul este aºezat pe douã ºiruri, iar mâinile asiguratorilor dispuse „ca un fermoar”. 

  Obiective de învãțare pentru participanþi: 
  - Familiarizarea cu rolul coordonãrii în cadrul activitãților de grup
  - Vor înțelege rolul comunicãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Ocazia de a-și cunoaște abilitãțiile personale în ceea ce privește munca în echipã (comunicare, leadership, socializare)
  - Vor cunoaște importanța planificãrii în cadrul activitãților de grup
  - Participanții vor avea ocazia de a-și exprima încrederea în ceilalți membrii ai grupului
  - Vor avea ocazia sã îºi depãºeascã limitele personale
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã pentru aceastã activitate • ZIDUL  Zidul este elementul care implicã cel mai mare efort fizic din partea participanþilor, fiind de cele mai multe ori ultima activitate a cursului de frânghii de la joasã înãlþime. Pentru cã este un element dificil, nu toate grupurile trec prin aceasta activitate (liderii de grup apreciazã acest lucru). 

  În acelaºi timp, putem spune cã este una dintre cele mai distractive activitãþi ºi insuflã grupului un puternic sentiment de succes. Activitatea este urmatã de o discuþie foarte importantã pentru grup, având în vedere sentimentele intense trãite de participanþi în cadrul activitãþii. 

  Elementul este compus dintr-un zid cu o suprafaþã netedã, ce mãsoarã 4 m înãlþime ºi 3m lãþime. În partea din spate existã o platformã cu scarã pentru coborâre.

  Obiective de învãțare pentru participanþi:
  - Familiarizarea cu rolul coordonãrii în cadrul activitãților de grup
  - Vor înțelege rolul comunicãrii în cadrul activitãþilor de grup
  - Ocazia de a-și cunoaște abilitãțiile personale în ceea ce privește munca în echipã (comunicare, leadership, socializare)
  - Vor cunoaște importanța planificãrii în cadrul activitãților de grup
  - Ocazia de a-și depãși limitele personale
  - Înțelegerea conceptului de Redefinire a Succesului
  - Vor cunoaște importanța încurajãrii atunci când lucrezi în echipã
  - Vor cunoaște regulile de siguranțã pentru aceastã activitate


Parteneri:
Parteneri media: