Contact    

Programul VIAŢA / Straja / Ofertă / VIAÞA în limba englezã 2018


Datoritã colaborãrii noastre cu organizaþii ºi universitãþi din SUA, activitãþile VIAÞA se desfãºoarã ºi în limba englezã! Participanþii  îºi dezvoltã competenþe lingvistice, alãturi de valorile ºi abilitãþile de viaþã antrenate cu ajutorul educaþiei prin aventurã.

Pentru fiecare grup de 10 participanþi existã cel puþin un vorbitor nativ de limbã englezã, pregãtit în metoda educaþiei prin aventurã. Acest lucru este posibil pentru cã, an de an, cel puþin 5 voluntari din Statele Unite sunt alãturi de noi în cadrul activitãþii Fundaþiei Noi Orizonturi.

Tabãra VIAÞA, dar ºi programele scurte VIAÞA, sunt toate disponibile în limba englezã! Fiecare program este personalizat în funcþie de nevoile de dezvoltare ale grupului.

VIAÞA English
Înseamnã
  • Curs de frânghii la joasã și mare înãlþime: activitãți educativ-distractive realizate la sol, dar și la înãlțimi de peste 7 metri
  • Atelier de o zi ce conține escaladã ºi orientare cu busola
  • Excursie la Vârful Straja
  • Training de ecologizare
  • Activitãþi artistice (teatru forum, atelier arts&crafts)
  • Proiect de antreprenoriat social
Vezi oferta VIAÞA în englezã!
Vezi detalii despre activitãþile VIAÞA Straja.

Cazare & masã

Hotel Alpin sau Montana din stațiunea Straja, 3 stele, 3 mese/zi.

Preþ
1200 lei

REDUCERI!
Toþi cei încântaþi peste mãsurã de VIAÞA bootcamp English au parte de reduceri, dupã cum urmeazã:

a. Early booking - 20%. Reducere pentru înscriere și platã pânã în data de 1 martie 2018;
b. Familie - 15%. Reducere pentru înscriere frați/surori;
c. Fidelitate - 15%. Reducere pentru cei care au participat ºi în anii anteriori la programele VIAȚA;
d. Grup mic - 10%. Reducere pentru grup peste 10 ºi pânã în 50 participanþi;
e. Grup mediu – 20%. Reducere pentru grup peste 50 participanþi;
f. Grup mare- 25%. Reducere pentru grup peste 100 Participanþi;
g. Oferim ºi alte programe personalizate, în funcþie de nevoile de dezvoltare ale grupului dumneavoastrã, pentru diverse ocazii: sãptãmâna - ªcoala Altfel, program de schi etc.

*Reducerile nu se cumuleazã.
*Fãrã a se numãra însoțitorii.


VIAÞA programe scurte - English
Curajul
Înseamnã activitãþi pentru o zi la cursul de frânghii: activitãți educativ-distractive realizate la sol, dar și la înãlțimi de peste 7 metri (10:00 - 13:00 curs de frânghii la joasã înãlþime; 14:00 - 18:00 curs de frânghii la înãlþime).  

Activitãþile sub semnul curajului antreneazã încrederea interpersonalã ºi contribuie la dezvoltarea capacitãþii de a lua decizii ºi de a înfrunta cu succes provocãrile apãrute.

Cazare & masã
Fãrã cazare, participanții își asigurã singuri un pachet cu mâncare    

Duratã
1 zi

Preþ
60 lei

Echipa   
Înseamnã activitãþi la cursul de frânghii, alãturi de activitãþi la atelierul de escaladã ºi orientare cu busola. În urma acestui program, participanþii vor învãþa sã lucreze în echipã ºi, totodatã, sã fie independenþi în procesul de luare a deciziilor.

Cazare ºi masã
Cazare la Hostel Fundaþia Noi Orizonturi și 2 cine la hotel Montana/Alpin     

Durata
3 zile, 2 nopți    

Preþ
320 lei


Încrederea   
Înseamnã activitãþi la cursul de frânghii, activitãþi la atelierul de escaladã ºi orientare cu busola. În acest program sunt dezvoltate valori ca perseverenþa ºi respectul, alãturi de încredere interpersonalã, pentru a dezvolta simultan capacitatea de a gândi constructiv în cadrul unei echipe.      

Cazare & masã
Cazare la Hostel Fundaþia Noi Orizonturi și 3 cine la hotel Montana/Alpin    

Durata
4 zile, 3 nopți    

Preþ
375 lei

Iarna
Este un program pregãtit pentru copii pânã în 14 ani. Aceºtia vor învãþa sã realizeze construcþii iglu ºi rachete de zãpadã, adicã sã vadã partea pacticã a oportunitãþilor oferite de naturã. Supravegheaþi de facilitatori, micii temerari vor porni în mini excursii de iarnã, încununate cu  jocuri tematice ca marele concurs al oamenilor de zãpadã.  

Cazare & masã
Cazare la Hostel Fundaþia Noi Orizonturi și 3 cine la hotel Montana/Alpin   

Durata

4 zile și 3 nopți    

Preþ
375 lei

Înscrie-te acum sau, dacã ai întrebãri, contacteazã-ne cu încredere!

Înapoi
Parteneri:
Parteneri media: