Contact    

Programul VIAŢA / Tuşnad / Activităţi


În tot ceea ce facem în Tabãra VIAÞA, ne bazãm pe politica „0 accidente”, iar siguranþa copiilor ºi a tinerilor este prioritate pentru noi.

VIAÞA foloseºte un design de activitãþi ºi o curriculã care au fost dezvoltate ºi îmbunãtãþite de-a lungul mai multor decenii de cãtre experþi în educaþie prin aventurã. Elementele cursului au fost construite în acord cu standardele impuse de ACCT (Association for Challenge Course Tehnology) de Rich Klanscieck, cel mai bun inginer în domeniul cursurilor de frânghii din cadrul organizaþiei Project Adventure, SUA. Cursul este foarte bine structurat ºi în ce priveºte etapizarea activitãþilor.

Programul VIAÞA reuºeste sã creeze un mediu sigur din punct de vedere fizic ºi emoþional. Astfel, oferã participanþilor sentimentul de încredere de sine ºi în ceilalþi, ce îi pregãteºte pentru provocãrile din cadrul ºi din afara cursului. Fiecare activitate este urmatã de o discuþie, care ajutã participanþii sã reflecteze asupra lucrurilor pe care le-au învãþat aici.

Elementele activitãþilor din VIAÞA Tuºnad sunt grupate în:

Curs de Frânghii la Înãlþime | Curs de Frânghii la Joasã Înãlþime | Drumeție & Orientare | Proiecte de serviciu în folosul comunitãții | Atelier de creație (artsy partsy) |
 • Mersul pisicii  La fel ca descurcãreaþa pisicã, vei putea traversa trunchiul de copac suspendat în plan orizontal, la o înãlþime de 7 m! Este un element care ajutã foarte mult dezvoltarea curajului, a încrederii în cei din jur, cât ºi în forþele proprii. Mai mult, acest element te va învãþa cât de important este echilibrul în viaþã. • Multiwine  Frica poate fi învinsã! ªi te vei convinge de asta experimentând elementul Multiwine. El implicã traversarea, în echipe de câte doi, a unui cablu cu o lungime de 20 m, suspendat între doi copaci, la o înãlþime de 7 m. Munca în echipã ºi curajul sunt cuvinte cheie pentru a reuºi traversarea! Vei cunoaºte conceptul de Provocare prin Alegere, vei avea ºansa sã îþi testezi curajul ºi sã îþi depãºeºti limitele personale. Vei descoperi importanþa încurajãrii atunci când lucrezi în echipã.


 • Mersul poștașului  E distractiv este sã joci rolul unui poºtaº, mai ales la înãlþime! Aceastã activitate presupune traversarea unui cablu de oþel de 20 m lungime, suspendat între doi copaci, la o înãlþime de 7 m. Iar pentru traversarea acestei distanþe, vei folosi o coardã suspendatã pe plan orizontal, la 8 m înãlþime. Provocarea are la bazã flexibilitatea coardei de mânã. Aici vei experimenta curajul ºi vei cunoaºte importanþa echilibrului în viaþã.


 • Sãritura acrobatului  Dacã nu ai fãcut sãrituri la trapez sau acrobaþii pânã acum, acum ai ocazia sã încerci! „Sãritura acrobatului” are loc pe o platformã situatã la o înãlþime de 7 m. Ce trebuie sã faci? Sã loveºti o minge aflatã la 2 m de platformã. Este una dintre cele mai mari provocãri ale cursului de frânghii, dar te ajutã sã faci mari progrese în ce priveºte curajul ºi depãºirea limitelor personale. Vei descoperi ce înseamnã conceptul de Provocare prin Alegere ºi cât de importantã este încurajarea când lucrezi în echipã.


 • Sãritura pe platforme  Este un element la o înãlþime de 7,5 metri, care te va provoca spre noi limite ºi te va ajuta sã devii mai curajos! Vei descoperi ºi ce înseamnã conceptul de Provocare prin Alegere. Nu este o activitate dificilã, din punct de vedere fizic, dar datoritã înãlþimii "Sãritura pe Platforme" este unul dintre cele mai dificile elemente ale acestui curs de frânghii. Participantul va sãri de pe o platforma pe cealaltã, ele fiind situate la o distanþã de 1,2 m între ele, dar la o înãlþime de aproape 7,5 metri!

  Aceasta, la fel ca orice altã activitate desfãºuratã în Tabãra VIAÞA va avea loc numai sub supervizarea facilitatorilor și cu asigurarea participantului. • Scara lui Iacob  În grupuri de câte trei, participanþii se vor cãþãra pe o scarã din bârne de lemn ºi cabluri de oþel, lungã de 10 m. „Scara lui Iacob” are doar douã puncte de sprijin ºi nu atinge solul, de aceea va avea o miºcare de balans continuu, iar distanþa dintre trepte creºte pe mãsurã ce participanþii urcã scara. Este unul dintre cele mai dificile elemente ale cursului de frânghii la înãlþime, dar este o activitate idealã pentru cultivarea valorii de muncã în echipã în sufletele participanþilor.

  Vei experimenta ºi înþelege importanþa muncii în echipã, iar de asemenea vei avea posibilitatea sã îþi depãºeºti limitele personale. • Veverița zburãtoare  Fiecare participant va fi ridicat de grup, printr-un sistem de scripeþi, la o înãlþime de 10 m. Timpul de ridicare este foarte scurt, încât vei avea impresia cã ai fãcut de fapt un salt de „Veveriþã zburãtoare” – de aici ºi numele elementului. Este unul dintre cele mai iubite ºi distractive elemente, o activitate foarte distractivã pe care o includem în activitãþile care îºi propun dezvoltarea încrederii în echipã.

  Cu „Veveriþa zburãtoare” te vei familiariza cu principiul de Provocare prin Alegere ºi vei avea ocazia sã îþi testezi curajul ºi limitele personale.


Parteneri:
Parteneri media: