Contact    

Programul VIAŢA / Tuşnad / Activităţi


În tot ceea ce facem în Tabãra VIAÞA, ne bazãm pe politica „0 accidente”, iar siguranþa copiilor ºi a tinerilor este prioritate pentru noi.

VIAÞA foloseºte un design de activitãþi ºi o curriculã care au fost dezvoltate ºi îmbunãtãþite de-a lungul mai multor decenii de cãtre experþi în educaþie prin aventurã. Elementele cursului au fost construite în acord cu standardele impuse de ACCT (Association for Challenge Course Tehnology) de Rich Klanscieck, cel mai bun inginer în domeniul cursurilor de frânghii din cadrul organizaþiei Project Adventure, SUA. Cursul este foarte bine structurat ºi în ce priveºte etapizarea activitãþilor.

Programul VIAÞA reuºeste sã creeze un mediu sigur din punct de vedere fizic ºi emoþional. Astfel, oferã participanþilor sentimentul de încredere de sine ºi în ceilalþi, ce îi pregãteºte pentru provocãrile din cadrul ºi din afara cursului. Fiecare activitate este urmatã de o discuþie, care ajutã participanþii sã reflecteze asupra lucrurilor pe care le-au învãþat aici.

Elementele activitãþilor din VIAÞA Tuºnad sunt grupate în:

Curs de Frânghii la Înãlþime | Curs de Frânghii la Joasã Înãlþime | Drumeție & Orientare | Proiecte de serviciu în folosul comunitãții | Atelier de creație (artsy partsy) |
  • Atelier de creație    La atelierele creative din Tabãva VIAÞA îþi poþi lãsa imaginaþia sã zburde! Vei învãþa sã creezi tot soiul de obiecte frumoase din materiale reciclate, pe care le vei pãstra ca amintire sau le vei face cadou prietenilor tãi. Vei afla cum poþi sã protejezi mediul ºi în acelaºi timp sã te bucuri de brãþãri, brelocuri sau alte obiecte inedite, fãcute chiar de tine! 

Parteneri:
Parteneri media: