Contact    

Programul VIAŢA / Tuşnad / Activităţi


În tot ceea ce facem în Tabãra VIAÞA, ne bazãm pe politica „0 accidente”, iar siguranþa copiilor ºi a tinerilor este prioritate pentru noi.

VIAÞA foloseºte un design de activitãþi ºi o curriculã care au fost dezvoltate ºi îmbunãtãþite de-a lungul mai multor decenii de cãtre experþi în educaþie prin aventurã. Elementele cursului au fost construite în acord cu standardele impuse de ACCT (Association for Challenge Course Tehnology) de Rich Klanscieck, cel mai bun inginer în domeniul cursurilor de frânghii din cadrul organizaþiei Project Adventure, SUA. Cursul este foarte bine structurat ºi în ce priveºte etapizarea activitãþilor.

Programul VIAÞA reuºeste sã creeze un mediu sigur din punct de vedere fizic ºi emoþional. Astfel, oferã participanþilor sentimentul de încredere de sine ºi în ceilalþi, ce îi pregãteºte pentru provocãrile din cadrul ºi din afara cursului. Fiecare activitate este urmatã de o discuþie, care ajutã participanþii sã reflecteze asupra lucrurilor pe care le-au învãþat aici.

Elementele activitãþilor din VIAÞA Tuºnad sunt grupate în:

Curs de Frânghii la Înãlþime | Curs de Frânghii la Joasã Înãlþime | Drumeție & Orientare | Proiecte de serviciu în folosul comunitãții | Atelier de creație (artsy partsy) |
  • Proiecte de serviciu în folosul comunitãții    Proiectul în serviciul comunitãþii este un intrument de învãþare folosit în educaþia prin experienþã, metodologie care stã la baza programului IMPACT al Fundaþiei Noi Orizonturi, dar ºi în cadrul programului VIAÞA.

    Mai exact? Identificãm probleme reale din comunitãþile noastre, pe care le rezolvãm prin ducerea la bun sfârºit a unui proiect. Este un instrument puternic de învãþare, pentru cã realizarea proiectului ajutã la schimbarea socialã, în timp ce dezvoltã copiilor ºi tinerilor abilitãþi de viaþã.

    Aici vei afla ce înseamnã participarea, încrederea, respectul, compasiunea, curajul, responsabilitatea... ºi multe altele! Vei dobândi competenþe din sfera managementului de proiect, personal ºi de grup, din sfera comunicãrii, inovaþiei ºi creativitãþii sau din sfera tehnicã.

    În funcþie de grupul de lucru ºi nevoile de schimbare identificate, vom putea planta puieþi de brad, vom putea recondiþiona popasuri, izvoare minerale, marcaje turistice etc.

Parteneri:
Parteneri media: