Contact    

Programul VIAŢA / Tuşnad / Ofertă


15 ani de experienþã în derularea programului VIAÞA Straja, alãturi de efortul comun depus de Fundaþia Noi Orizonturi ºi douã organizaþii din Bãile Tuºnad (Asociația Green Zone și Asociația Adventure), au fãcut ca în 2014 sã lansãm Tabãra VIAÞA Tuºnad!

Activitãþile de care te poþi bucura aici au fost dezvoltate urmând aceleaºi criterii de calitate ºi siguranþã ca în Tabãra Straja. Pentru desfãºurarea lor sunt folosite cele mai bune echipamente în domeniu, iar cursul de frânghii este construit
de Project Adventure, SUA ºi acreditat de Association for Challenge Cours Technology, SUA.

Cursul de frânghii din Bãile Tușnad nu se putea construi fãrã sprijinul studenților din cadrul Gordon College SUA, al susținãtorilor locali și nu în ultimul rând  al proprietarilor terenului, Parohia Romano-Catolicã Tușnad Sat și Composesoratul Tușnad.

Experienþa Tabãra VIAÞA dureazã 6 zile, în perioada 30 iunie – 31 august 2015. Prin implicarea echipelor profesioniste de facilitatori, copiii ºi tinerii participanþi învaþã sã fie mai responsabili ºi perseverenþi, mai încrezãtori ºi mai atenþi la dezvoltarea comunitãþii lor.

Dar existã ºi variante pentru cei care au mai puþin timp la dispoziþie sau vor sã acceseze activitãþile VIAÞA în format restrâns! Pachetele cu activitãþi de scurtã duratã, disponibile în orice perioadã a anului, sunt special create pentru dezvoltarea unor anumite competenþe din suita de competenþe ºi abilitãþi antrenate în program..

Atât Tabãra VIAÞA, cât ºi programele de scurtã duratã, sunt disponibile în limba maghiarã, activitãþile fiind facilitate de vorbitori nativi!

Echipa VIAÞA poate realiza și pachete de tabãrã personalizate, perfect adaptate cerinþelor ºi nevoilor doritorilor de educaþie prin aventurã.

Descoperã în detaliu ofertele pe care þi le-am pregãtit:Tabãra VIAÞA Tușnad 2016

Activitãþile VIAÞA dezvoltã valori morale ºi competenþe sociale, într-un mod distractiv. Dupã o sãptãmânã de Tabãrã, participanþii VIAÞA  sunt vizibil mai curajoºi, mai încrezãtori, perseverenþi ºi determinaþi. Lucrãm la dezvoltarea a 7 abilitãþi, printre care: lucrul în echipã ºi comunicare, gândirea criticã ºi planificarea timpului ºi resurselor.

Vezi ofertă

VIAÞA Tușnad - programe scurte 2016

În VIAÞA, dezvoltãm 7 valori morale ºi 7 abilitãþi de viaþã. Iar programele restrânse VIAÞA ajutã la dezvoltarea unora dintre aceste valori ºi competenþe. Acolo unde este nevoie de curaj, vom exersa curajul. Iar când este nevoie de exersarea comunicãrii interpersonale, a lucrului în echipã sau a încrederii, venim cu soluþii.


Vezi ofertă

Parteneri:
Parteneri media: